De meest complete en gebruiksvriendelijke websites voor aannemer en particulier. Kik Hardglazen ramen
Online prijsberekeningen - Online bestellen - Scherpe prijzen
   Webwinkel
   Overzicht bestelling
   Inloggen

LEVERING 'JUST IN TIME'     Aflevertijdstippen binnen 1 uur nauwkeurig

Orderverloop van bestellingen

 

Orderstatus pagina

 

 

Op de persoonlijke klantpagina kunt U de orderstatus van de bestellingen inzien, deze pagina geeft tevens een overzicht van alle voor  belangrijke informatie. Met Uw persoonlijke inlogcode en wachtwoord kunt U inloggen. Lees onderstaande informatie zorgvuldig zodat niets aan het toeval wordt overgelaten.

Voor een goede afwikkeling van Uw bestelling hebben wij ook Uw medewerking nodig.

 

 

Orderstatus

Na het opgeven van een bestelling is het belangrijk op de hoogte te blijven van het verloop van de bestelling immers, U wilt in verband met Uw planning weten wanneer de bestelling wordt bezorgd of gereed is om afgehaald te worden.

 

De orderstatus geeft een overzicht van al Uw bestellingen met de daarbij behorende status.

Zo wordt aangegeven of de (voorschot)betaling is ontvangen en of de bestelling is verwerkt.

Ook wordt na verwerking van de opdracht een voorlopige leverdatum vermeld. Enkele dagen -in de meeste gevallen twee dagen- na verwerking wordt een definitieve leverdatum vermeld.

Bij een afhaalbestelling wordt de afhaaldatum vermeld op de dag dat uw bestelling daadwerkelijk gereed staat om afgehaald te worden.

 

Orderhistorie

Heeft U regelmatig bestellingen en wilt U van een voorgaand project de bestelling inzien dan kan de order historie worden geraadpleegd. Hier wordt alle relevante informatie getoond welke betrekking heeft op alle eerdere bestellingen vanaf 2002.

 

Bezorging

Een bezorging vindt slechts één maal plaats.

Vanwege het vervoer met externe transporteurs kan geen dagdeel of tijdstip worden opgegeven.

Aangezien wij in hoofdzaak de aannemerij beleveren is dit vrijwel nooit een probleem.

 

Op de dag van bezorging verzoeken wij U voor aanwezigheid zorg te dragen op het door U opgegeven afleveradres, om de goederen in ontvangst te nemen en de pakbon af te tekenen.

Zorg tevens voor bereikbaarheid op het door U opgegeven (bezorg)telefoonnummer zodat bij eventuele calamiteiten contact kan worden opgenomen.

Indien de producten niet kunnen worden afgeleverd of bij afwezigheid op de bezorgdag zal de bestelling retour worden genomen en zal een nieuwe afspraak worden gemaakt. Hiervoor zullen de volledige bezorgkosten van € 75,00/excl. 21% BTW aan extra bezorgkosten in rekening worden gebracht, welke voorafgaand aan de nieuwe bezorgafspraak dient te worden voldaan.

 

Bezorging - bereikbaarheid (belangrijk)

Bestellingen worden geleverd met Uw loshulp, op straatniveau via een voor een vrachtauto begaanbare- en toegankelijke weg. Afsluitingen in Uw omgeving, evenementen of (onbereikbare) winkelstraten dienen bij opgave van de bestelling te worden doorgeven waarbij tevens wordt aangegeven op welke wijze het afleveradres bereikbaar is (met inachtneming van de wegenverkeerswet en het reglement verkeersregels en verkeerstekens)

 

Wijzigingen afleveradres - afleverdatum

Wijzigingen m.b.t. het afleveradres of de afleverdatum kunnen tot 48 uur (werkdagen) voorafgaand aan de bezorgdag worden doorgegeven. Indien wijzigingen binnen 48 uur (werkdagen) voor aflevering worden doorgegeven, zullen extra bezorgkosten in rekening worden gebracht. De extra bezorgkosten bedragen € 75,00/excl. 21% BTW, te voldoen voorafgaand aan de nieuw in te plannen leverdatum.

Wijzigingen zullen bovendien een vertraging in de levertijd veroorzaken.

 

Glaspallet

Leveringen op een glaspallet worden gelost op straatniveau naast het vervoersmiddel.

De verantwoording voor de glaspallet, w.o. diefstal, beschadiging of vermissing komt tot en met het moment van retourhalen geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

De glaspallet is geen afvalcontainer en dient leeg te worden opgeleverd. Indien oud glas op de pallet wordt aangeboden zal € 90,00/excl. 21% BTW in rekening worden gebracht voor het afvoeren en storten van het oude glas.

 

Indien het afvoeren van oud glas gewenst is, gebruikmakend van de lege glaspallet, dient dit vooraf te worden aangemeld. Het glas dient vervolgens goed te worden vastgezet. Andere materialen dan glas worden in geen geval geaccepteerd.

 

Glaspallet afmelden

Glaspallets dienen binnen 8 kalenderdagen te worden afgemeld, vanaf de 9e dag t/m de dag van afmelding worden huurkosten in rekening gebracht van € 5,00/excl. 21% BTW per kalenderdag.

 

Het afmelden doet U via de button ‘Afmelden glaspallet’ op de orderstatus pagina. Vul het projectnummer en het palletnummer in en druk op de knop verzend. Het palletnummer staat vermeld op de kop van de pallet en op de bijgeleverde pakbon. Na afmelding wordt de glaspallet binnen 14 dagen, op een routedag binnen Uw regio, weer opgehaald.

 

Afhalen

Alle bestellingen kunnen ook worden afgehaald aan de Schilperoortstraat 102, 3082 SZ Rotterdam. Houdt U er rekening mee dat U zelf zorg dient te dragen voor eventuele laadhulp.

 

Wel wijzen wij U erop dat het in de meeste gevallen zinvol is Uw bestelling te laten bezorgen.

In veel gevallen blijkt het vervoermiddel niet geschikt voor transport van de bestelde producten waardoor het risico op beschadigingen of breuk aanzienlijk wordt vergroot. Glasproducten zijn altijd onverpakt en kunnen scherp zijn. Ook ondeskundigheid bij het laden leidt vaak tot schades of kan glasbreuk tot gevolg hebben.

Bij bezorging is dit risico tot aan Uw afleveradres voor ons. Het “besparen” van het bezorgtarief weegt in de meeste gevallen niet op tegen de mogelijke schade die wordt veroorzaakt door ‘verkeerd’ en of ondeskundig uitgevoerd transport.